ASSET  (An Organizational Stress Screening Tool)

     A fost proiectat ca instrument ce măsoară posibila expunere a membrilor unei organizaţii la sters. ASSET asigură, de asemenea, şi obţinerea de informaţii importante cu privire la nivelul sănătăţii fizice, a stării de bine psihologice  şi a implicării existente în relaţia organizaţie – angajaţi. Este de asemenea un instrument rapid şi eficient de evaluare, monitorizare şi orientare a atenţieie companiei asupra zonelor de risc potenţial.

      Exemle de factori stresori specifici locului de muncă: 
– Căldură, frig, zgomot ;
– Stresori de rol  ;
– Încărcarea muncii ;
– Ritmul muncii, presiunea timpului ;
– Solicitări şi conflicte interpersonale ;
– Exigenţe situaţionale ;
– Perceperea controlului, a predictivităţii acţiunilor întreprinse;
– Încărcarea emoţională a muncii ;

– Stresori traumatici ai locului de muncă (ex.violenţa la locul de muncă, comportamentul agresiv al colegilor, respectiv al şefului direct etc.)
Dintre consecinţele ale stresului ocupaţional putem enumera trei categorii:
– Fizice / Medicale / Fiziologice: boli cardiovasculare, ulcere, dureri de spate şi aritmie, migrene, creşterea tensiunii sangvine şi a ritmului cardiac, boli hormonale;
– Psihilogice: epuizare nervoasă şi emoţională, depresie, anxietate, probleme familiare, insomnii, insatisfacţii la locul de muncă;
– Comportamentale şi organizaţionale: decizii viciate de prelucrări deficitare de informaţii, performanţe scăzute în muncă, întârzieri, absenteism, abuz de medicamente, alcool, tutun, fluctuaţie de personal, comportamente contraproductive: neimplicare, sabotaje, violenţă, hărţuiri.
Structura generală a secţiunilor chestionarului acoperă mai multe aspecte:
– Percepţii asupra muncii:
– relaţii profesionale,
– echilibru muncă – viaţă personală,
– supraîncărcare,
– siguranţa locului de muncă,
– control,
– resurse şi comunicare,
– plăţi şi beneficii,
– aspecte ale muncii
– Atitudini faţă de organizaţie:
– angajamentul perceput al organizaţiei faţă de membrii săi,
– angajamentul membrilor faţă de organizaţia lor,
– Sănătatea personală:
– bunăstarea psihologică,
– sănătatea fizică,
– Chestiuni suplimentare: informaţii biografice cu privite la stres:
– informaţii privitoare la locul de muncă actual,
– informaţii legate de domeniul de activitate,
– informaţii demografice de bază: vârstă, sex, stare civilă, etc..,
– educaţie,
– stilul vieţii,
– loisir şi relaxare