EPQ-R (Eysenck Pers. Quest. Revised)


   Chestionarul de Personalitate Eysenck este un instrument creat pantru a măsura diferenţele individuale privind personalitatea. El se distinge prin simplitatea itemilor (106), prezită 6 scale: introversie vs extraversie, nevrotism (instabilitate emoţională), psihotism (capacitate de interrelaţionare), sinceritate (disimulare),  dependenţă (adicţie), si criminalitate. 
  Poate fi folosit cu succes în toate domeniile ce necesită evaluări psihologice, fiind un instrument de discriminare fină între diferitele personalităţi umane. Se recomandă ca testul să fie aplicat împreună cu alte metode de evaluare, iar rezultatele lui să fie coroborate cu informaţii colaterale, (cum ar fi interviuri, observaţii comportamentale, anamneză, date culese din surse deschise ori de la observatori independenţi şi desigur rezultatele altor teste), pentru a rezulta o viziune coerentă şi corectă asupra persoanei evaluate. 

IVE (CHESTIONARUL DE IMPULSIVITATE, SPIRIT DE AVENTURA SI EMPATIE)

    A apărut ca o necesitate de completare a scalelor testului EPQ, observându-se ca scalade Impulsivitate corelează pozitiv cu scala de Psihotism, Spiritul e Aventură corelează cu Extraversia, iar Empatia corelează pozitiv cu factorul Nevrotism. Astfel se recomandă aplicarea impreună a testelor EPQ şi IVE, iar acestea în  cadrul unui proces mai extins de evaluare, împreună cu alte metode de evaluare. Domeniile de aplicare sunt foarte diverse: în consilierea şcolară şi vocaţională, în psihodiagnoză, în mediile de detenţie, în organizaţii în procesul de selecţie, în cercetare, etc…