F-JAS (Fleishman-job Analysis Survey)

 

          Reprezintă o metodă foarte cunoscută de analiză a muncii, care face legătura dintre sarcinile de muncă şi aptitudinile de care are nevoie personalul pentru  realizarea acestora. Include  52 de aptitudini, grupate în patru domenii: cognitiv, psihomotor, fizic şi senzorial-perceptiv şi 21 de aptitudini interpersonale, care ţin de structuri de personalitate.
F-JAS înlesneşte dezvoltarea directă a programelor de selecţie, instruire şi evaluare, căci specialistul în resurse umane poate folosi aptitudinile identificate prin intermediu F-JAS pentru alegerea sau dezvoltarea unor instrumente psihologice corespunzătoare cu postul pe care se centrează.