GAMMA (General Ability measure for Adults)

       A  fost  proiectat  pentru  a  evalua  aptitudinea intelectuală utilizând designuri  abstracte.  Folosind  figuri  abstracte,  nonverbale,  testul este  un  instrument   destul   de   accesibil  unei  varietăţi  largi  de  oameni,   diferiţi  din  punct   de   vedere lingvistic,  cultural  şi  chiar educaţional.
Gamma evaluează aptitudinea mentală generală cu ajutorul unor itemi care necesită utilizarea raţionamentului şi a logicii în rezolvarea de probleme. Aceste calităţii îi conferă calitatea de a fi uşor de administrat inclusiv persoanelor adulte cu nevoi speciale (ex: bătrâni, adulţi surzi, adulţi cu retard, adulţi cu traumatisme cerebrale, adulţi cu dificultăţi de învăţare).

        Proba a fost etalonată şi validată pentru populaţia României. Ea pote fi utilizată ca parte a evaluării psihologice oferind informaţii cuantificabile privind aptitudinile, în consiliere  ca parte a evaluării diagnostice oferite clientului, în afaceri şi industrie pentru selecţia, recrutarea şi evaluarea personalului, şi în general pentru testarea pe scară largă la grupuri mari, extinse,  datorită costurilor foarte reduse atât materiale cât şi de timp.


MABB-II, (Multidimensional Aptitude Battery)

     Bateria  Multidimensională  de  Aptitudini  a  fost  proiectată  pentru  a  măsura  şi  scora  obiectiv  aptitudini  cognitive  generale,  adică  inteligenţa.  Rezultatele  se prezintă  sub  forma  unui  profil  care  conţine  5  scoruri  la  subtestele  verbale  şi  5  scoruri  la  sub testele  de  performanţă.
    Aceasta baterie este destinata evaluării pe scală largă a aptitudinilor intelectuale la adulţi şi adolescenţi de peste 16 ani. Poate fi utilizat în diferite scopuri şi contexte: educaţie, consiliere în carieră,  industrie, afaceri, clinici şi instituţii pentru afecţiuni mentale, precum şi în cercetare.