MATRICELE PROGRESIVE RAVEN: STANDARD, COLOR, AVANSATE

 

 Cabinetul nostru deţine licenţa  de aplicare pentru formele Matricele Progresive Raven Color, Standard ( Clasic, Paralel, Plus) şi Matricele Progresive Avansate.
   Testul, sub diferitele sale forme, evaluează abilitatea eductivă (factorulg, inteligenţa, după Spearman, are două faţete anume: abilitatea eductivă şi abilitatea reproductivă). Abilitatea eductivă este abilitatea de a crea insighturi noi, de a discerne semnificaţia de cofuzie, de a percepe şi identifica relaţii. Trăsătura esenţială este capacitatea de a genera concepte noi, în mare măsură non-verbale, acestea permiţînd o gândire clară. Una din calităţile sale importante, este faptul că poate fi aplicat persoanelor de diferite culturi, vorbitoare de limbi diferite, cu diferite niveluri de cultură şi educaţie, aceasta deoarece este un test non-verbal.