MLQ (MULTIFACTOR LEADERSHIP QUESTIONNAIRE)

      In ultimii 20 de ani MLQ (Chestionarul Multifactorial de Leadership) a devenit cel mai utilizat instrument pentru evaluarea leadershipului transformational si tranzactional.Acesta are doua forme: foma de autoevaluare si hereroevaluare. Forma de autoevaluare este destinata unei persoane care are o functie de conducere sau care aspira la ocuparea unei functii de conducere sau de supervizare. Aceasta persoana se evalueaza pe sine si propriile comportamente. Forma de heteroevaluare este destinata colaboratorilor , superiorilor, colegilor si subordonatilor persoanei evaluate. Astfel se poate realiza o evaluare 180 sau 360 de grade .
Zonele cele mai frecvente de utilizare a MLQ sunt:
– cercetarea de teren si de laborator- are o larga utilitate de la analiza impactului pe care diferite stiluri de leadership le au asupra angajatilor, pana la influenta asupra mediului si culturii organizationale.
– selectia, transferul si promovarea personalului – pot fi identificate persoanele potrivite pentru programe de trening, ori pentru care anumite programe de trening sunt importante. De asemenea MLQ poate fi utilizat pentru transferarea pe posturi de conducere si pentru promovarea in posturi de supervizare. Este foarte util in cadrul centrelor de evaluare, impreuna cu alte tehnici, poate oferi un profil cat mai complet al performantelor unui candidat si al potentialului sau de leadership.
– in selectia pentru plasarea managerilor in posturi, poate fi utilizat cu succes, pentru a decela care sunt persoanele cele mai potrivite si care ar necesita cel mai putin trening pentru anumite pozitii.
– dezvoltare si consiliere – MLQ si raportul de feedback MLQ este utilizat cu succes atat de consultantii interni cat si de cei externi pentru a oferi feedback individualizat managerilor si leaderilor in ceea ce priveste schimbarile care ar fi oportune in stilul lor de leadership. MLQ este un instrument util pentru coaching datorita faptului ca ofera comportamente specifice asupra carora leaderii se pot concentra in planul lor de autodezvoltare.