Psihologia muncii si organizationala

 

 -Testari si evaluari psihologice ale aptitudinilor personalului cu ocazia angajarii sau periodic conform Legii 319/2006 art.13, lit.j si a normelor generale de aplicare a legii 319, art.8, alin.4.
      – Testari si evaluari pentru recrutarea si selectia personalului.
      – Testari si evaluari psihologice pentru determinarea profilului vulnerabilitatii la stres in organizatie sau individual.
      – Testarea si evaluarea performantei angajatilor.
      – Testarea si evaluarea motivatiei angajatilor.
      – Testari si evaluari psihologice periodice ale personalului pentru implementarea cerintelor managementului de calitate privind resursele umane (standardului ISO 9001).
      – analiza muncii in organizatie sau sector de activitate.
      – analiza psihologica a activitatii.
      – analiza si prevenirea accidentelor de munca.
      – team work -uri cu teme specifice.
      – team building-uri.
      – training – uri pentru personal.
      – interventie psihologica in caz de conflict.
      – dezvoltare personala.
      – asistenta si consultanta in H.R.
      – intocmirea fiselor de post.
      – intocmirea psihoprofesiogramelor posturilor.