Consilierea si orientarea vocationalã – dr. Catalin Marius Gherasim

„Alegerea carierei presupune: o schimbare dinamica, permanenta, o anumita stadialitate, accidente, esecuri, reveniri, sansa; trasee diferite ale carierei; aspiratii, preferinte, idealuri.” (Jigau, Mihai).

 Cariera acopera si identifica diferite roluri în care individul este implicat: elev, angajat, membru al comunitatii, parinte etc., modul în care actioneaza în familie, scoala si societate si suita de etape prin care poate trece în viata: casatorie, pensionare; toate acestea considerate ca un tot unitar, indivizibil. În aceasta acceptiune, orice persoana are o cariera si nu doar cei care exercita cu succes o anumita profesie.

Consilierea si orientarea scolara si profesionala îl sprijina pe individ sa-si cunoasca si sa-si urmeze propria cariera, prin aceasta îl ajuta sa aiba un destin demn în viata. De aceea alegerea unei profesii trebuie sa fie un act profund personal, liber, rezultat al procesului deliberarii responsabile, în acord cu situatiile concrete, obiective ale realitatii sociale si economice, cu motivatiile interne si interesele dominante si stabile.

Consilierea si orientarea vocationala urmareste ca prin tehnicile practice utilizate sa contribuie la descoperirea de sine si sa faciliteze optiunea catre un tip de educatie adecvat propriilor abilitati si interese.

În procesul de modelare a aptitudinilor în functie de cerintele sociale, care începe din copilarie si se continua chiar dupa terminarea studiilor, orientarea vocationala are în atentie îndrumarea catre o meserie sau alta, reorientarea celor care practica deja o anumita profesie, remodelarea potentialului uman si chiar recuperarea resurselor umane.

La ora actuala consilierea si orientarea vocationala poate fi considerata ca fiind a treia forta în educatie alaturi de scoala si administratia scolii, fiind prezentata ca o dezvoltare a carierei, de trecere de la o pozitie la alta în cadrul aceleiasi meserii sau dintr-un domeniu de activitate la altul cu secvente si sarcini specifice. (Ghiviriga, 1986).

În sens larg vocatia este ansamblul înclinatiilor, aptitudinilor, intereselor, atitudinilor structurate în jurul unui nucleu comun de preocupari de natura profesionala.

Pasiunile elevilor pentru un anumit tip de activitate sau altul definesc formarea vocatiei profesionale. Aceste pasiuni nu se dezvolta pe un teren gol, ele au o relatie de puternica interdependenta cu capacitatile specifice formate si au un rol decizional în alegerea meseriei sau profesiunii.

Consilierea vocationala reprezinta în acest sens ansamblul actiunilor proiectate, organizate, desfasurate în procesul educational cu scopul identificarii, stimularii, structurarii capacitatilor specifice si pasiunilor complementare acestor capacitati.

Consilierea este si o forma de socializare si/sau învatare sociala prin faptul ca ofera indivizilor noi experiente si informatii prin care acestia pot sa-si contureze mai bine si sa-si dezvolte identitatea si imaginea de sine, sa se integreze cu succes si într-un mod care sa le aduca satisfactii sau sa le faciliteze depasirea anumitor situatii critice ale vietii.

Identitatea vocationala combina pe de o parte aspectele legate de cunoasterea propriilor interese, valori, abilitati si competente iar pe de alta parte preferinta pentru un anumit tip de activitati, stiluri de interactiune si medii de munca. Ea apare la confluenta dintre experientele de învatare si de munca multiple ale adolescentului, devenind etalonul maturizarii sale.

 Programul AXIS de consiliere si orientare vocationala îl utilizam în cabinetul nostru sub patru forme pe grupe de vârsta:

– AXIS I. – junior, pentru elevii claselor VII si VIII

– AXIS II. – pentru adolescentii din clasele XI si XII (pentru pregatirea de scurta sau lunga durata)

– AXIS III. – pentru tinerii absolventi de învatamânt superior (pentru alegerea Masterului sau reorientare)

– AXIS IV. – pentru consiliere si orientare manageriala.

Atunci când clientii au dificultati în alegerea carierei sau de punere în aplicare a unui plan de viata trebuie aplicata o strategie ce presupune: asigurarea ca este necesara o decizie; explicarea procesului luarii deciziei; clarificarea valorilor si motivatiilor relevante în luarea deciziei; identificarea alternativelor de alegere; identificarea alternativelor adecvate si convenabile clientului; evidentierea implicatiilor alegerii unei anumite alternative; reanalizarea concordantei alegerii cu sistemul personal de valori, motivatii, deprinderi si aptitudini;

luarea deciziei si formularea unui plan de actiune care sa asigurarea îndeplinirea acesteia. În ultima vreme s-a conturat tendinta de a investi individul cu un rol din ce în ce mai semnificativ în deciziile care-l privesc, de a-i oferi instrumentele care-l fac activ în dezvoltarea carierei.

Individului trebuie sa i se arate cum se poate informa, ce si unde sa caute informatiile, sa i se exemplifice care sunt punctele tari si slabe ale cuiva, sa i se demonstreze concret cum se identifica un loc de munca vacant, sa i se exemplifice si sa I se simuleze situatii premergatoare angajarii, sa i se aminteasca care sunt componentele dezirabile la locul de munca si sa i se enumere prioritatile angajatorului.

Metodologia de investigare include un ansamblu de teste de personalitate, motivatie, stil de învatare si interese, si chestionare a caror rezultate integrate conduc la un profil psihologic vocational cu valoare diagnostica.

Programul AXIS dispune de o baza de date care contine si descrie amanuntit, în indicii, portretul profesionistului ideal pentru toate cele peste 4000 de meserii actuale. Prin raportarea profilului psihologic vocational al celui testat la aceasta baza de date, AXIS formuleaza recomandari cu privire la cariera care i se potriveste sau la calitatile pe care persoana trebuie sa si le puna în valoare pentru a reusi în domeniul pe care si l-a ales.

Numele programului AXIS vine din grecescul „axia” care înseamna „axa”. AXIS este un mijloc de evaluare a oportunitatilor si de valorificare a aptitudinilor, abilitatilor si intereselor personale, de concentrare a acestora spre un scop, Axis fiind o strategie de organizare.

Programul AXIS este un proiect independent al Sinapsis si al D&D Research, organizatii care au adus în tara metodologia si probele necesare desfasurarii în conditii optime a consilierii vocationale si de personalitate. Testele si chestionarele folosite au fost traduse, etalonate si validate pe populatie româneasca, respectându-se criteriile de fidelitate specificate de catre autori. Toate instrumentele folosite sunt licentiate, ceea ce-i confera programului de consiliere vocationala AXIS un prognostic favorabil din punct de vedere stiintific dar si legal. Acest proiect a adus în România experienta de 5 decenii de psihologie aplicata în lumea occidentala.

Acest program dispune de o baza de date care contine mii de Profiluri Psihologice Vocationale ale unor profesionisti de succes. Prin intermediul acestora AXIS poate descrie amanuntit, în indicii, portretul profesionistului ideal pentru toate cele peste 4000 de meserii actuale. Prin raportarea profilului psihologic vocational al celui testat la aceasta baza de date, AXIS formuleaza recomandari cu privire la cariera care i se potriveste sau la calitatile pe care adolescentul trebuie sa si le puna în valoare pentru a reusi în domeniul pe care si l-a ales.

Cabinetul Individual de Psihologie dr. Gherasim Catalin Marius este reprezentantul legal în judetele Brasov, Sibiu, Covasna si Harghita pentru programul de consiliere vocationala „AXIS”.

Consilierea si orientarea vocationalã – dr. Catalin Marius Gherasim