Ordin nr. 1256 din 2013

Ministerul Transporturilor

Ordin nr. 1256/2013

din 10/10/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 02/12/2013

Ordinul nr. 1256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica

    In temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. – Se aproba functiile din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica, prevazute in anexele nr. 1-5.
   Art. 2. – Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Cristian Mihai-Marinescu,
secretar general adjunct
    Bucuresti, 10 octombrie 2013.
    Nr. 1.256.

ANEXA Nr. 1
   
LISTA
functiilor din siguranta navigatiei maritime si fluviale si baremele aferente
   

Nr. crt. Functia din siguranta navigatiei Baremele utilizate la admiterea in scoala si debut in functie Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare si schimbarea in functie
medical psihologic medical psihologic
A. PERSONAL NAVIGANT MARITIM
1 Comandant I I II I
2 Ofiter de punte secund maritim I I II II
3 Ofiter de punte maritim I I II II
4 Personal nebrevetat compartiment punte I I II II
5 Ofiter mecanic maritim I I II II
6 Ofiter mecanic secund maritim I I II II
7 Sef mecanic maritim I I II II
8 Ofiter punte, mecanic si electrician aspirant maritim I I II III
9 Ofiter electrician maritim I I II II
10 Personal nebrevetat compartiment electric I I II II
11 Personal nebrevetat compartiment masini I I II II
12 Pilot maritim I I II II
13 Personal maritim-portuar I II II II
14 Operator radio I I II II
15 Operator GMDSS I II II II
B. PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL
16 Capitan fluvial categoria A I I II II
17 Capitan fluvial categoria B I I II II
18 Timonier fluvial I I II II
19 Sef mecanic fluvial I I II II
20 Mecanic I II II II
21 Conducator de salupa fluviala I I II II
22 Sef de echipaj fluvial I I II II
23 Marinar (fluvial) I III II III
24 Marinar stagiar I II II III
25 Mecanic stagiar I II II III
26 Electrician de bord (fluvial) I II II II
27 Ofiter electrician fluvial I I II II
C. FUNCTII AUXILIARE
28 Lemnar de bord II III II III
29 Macaragiu pe macara plutitoare II II II II
30 Scafandru I I I II
31 Personal medico-sanitar II II II II
32 Bucatar II III II III
33 Ospatar II III II III
34 Barman II III II III
35 Camerist, receptioner II III II III
36 Cofetar, patiser, brutar II III II III
37 Frigotehnist II II II III
38 Pompier I II II II
39 Vanzator (shop assistant) II III II III
40 Alt personal auxiliar: salubrizare, hotelier, spalatorie II III II III
D. ALTE FUNCTII
41 Controlor trafic ecluze II II II II
42 Operator mecanic ecluze II II II II
43 Operator electrician ecluze II II II II
44 Electromecanici telecomunicatii ecluze II II II II
45 Supraveghetor statie senal navigabil II I II II
   NOTE: 1. Pentru personalul cu varsta sub 18 ani baremul obligatoriu la controlul periodic si reangajare in functie este I.
   2. Pentru personalul cu varsta peste 45 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical si psihologic periodic.
   3. Pentru personalul navigant maritim se emit certificate de sanatate al caror model este prezentat in anexa nr. 1.5 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii.
   4. Pentru incadrarea intr-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica, anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor.

ANEXA Nr. 2
   
LISTA
functiilor din siguranta feroviara si baremele aferente
   

Nr. crt. Functia de siguranta circulatiei Baremele utilizate la admiterea in scoala si debut in functie Baremele medicale si psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare si schimbare in functie
medical psihologic medical/psihologic 18-55 de ani medical/psihologic peste 55 de ani
1 Acar I II II III
2 Franar I II II III
3 Pazitor bariera I II II III
4 Revizor ace I I II III
5 Conductor tren I II II III
6 Sef tren I I II III
7 Manevrant vagoane I II II II
8 Sef manevra I I II III
9 Electromecanic SCB II II II III
10 Electromecanic IFTE – LC II II II III
11 Electromecanic TTR II II II III
12 Montator TTR II II II III
13 Montator IFTE – LC II II II III
14 Montator SCB II II II III
15 Magaziner1) II II II III
16 Impiegat de miscare2) I I II II
17 Sef statie trafic3) II I II III
18 Sef statie OTF II I II III
19 Operator circulatie4) I I II III
20 Dispecer energetic feroviar5) II II II III
21 Revizor tehnic vagoane I I II II
22 Conducator tren ajutor I II II III
23 Conducator tren macara I II II II
24 Macaragiu tren interventie I II II III
25 Mecanic locomotiva6) I I II II
26 Mecanic ajutor locomotiva I I II II
27 Mecanic masini grele cale II II II III
28 Revizor cale si/sau puncte periculoase I II II II
29 Picher I II II II
30 Sef echipa intretinere lucrari arta II II II III
31 Sef echipa intretinere cale I I II III
32 Maistru lucrari arta II II II III
33 Maistru constructii, modernizari-reabilitari, reparare si intretinere linii II II II III
34 Maistru lucrari constructii, modernizari- reabilitari, reparare si intretinere lucrari arta II II II III
35 Maistru sudura caii II II II III
36 Sef district poduri7) II II II III
37 Sef district linii II II II III
38 Sef district exploatare utilaje II II II III
39 Sef district SCB II II II III
40 Sef district TTR II II II III
41 Sef district LC II II II III
42 Responsabil SC – LFI II II II III
43 Responsabil SC – FF-L II II II III
44 Responsabil SC – FF-IFTE II II II III
45 Responsabil SC – FF-SCB II II II III
46 Responsabil SC – FF-TC II II II III
   1) La pozitia magaziner sunt cuprinse si functiile de magaziner tranzit si magaziner comercial.
   2) La pozitia impiegat de miscare este cuprinsa si functia sef tura miscare din activitatea gestionarilor de infrastructura.
   3) La pozitia sef statie trafic este cuprinsa si functia sef statie rezerva.
   4) La pozitia operator circulatie este cuprinsa si functia sef tura regulator.
   5) La pozitia dispecer energetic feroviar este cuprinsa si functia dispecer energetic feroviar sef.
   6) La pozitia mecanic de locomotiva este cuprinsa si functia mecanic drezina pantograf.
   7) La pozitia sef district poduri este cuprinsa si functia sef district rezerva.
   NOTE: 1. Pentru grupa de varsta cuprinsa peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical si psihologic periodic cu urmatoarele exceptii: mecanicul de locomotiva, impiegatul de miscare, revizorul tehnic de vagoane, conducatorul de tren macara, revizorul cale si/sau puncte periculoase, picherul si manevrantul de vagoane.
   2. Baremele pot fi diferentiate pe tip de activitate si de conditii de munca: in statie, la masa de manevra, in depou sau revizia de vagoane pentru functiile de acar, acar masa de manevra, acar instalatii de comanda automata a macazurilor (CAM), mecanic de locomotiva si mecanic ajutor de locomotiva.
   3. Pentru incadrarea intr-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica, anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor.

ANEXA Nr. 3
   
LISTA
functiilor din siguranta transporturilor cu metroul si baremele aferente
   

Nr. crt. Ramura de transport si functia de siguranta circulatiei Baremele utilizate la admiterea in scoala si debut in functie Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare si schimbare in functie
medical psihologic sub 18 ani 18-55 de ani peste 55 de ani
1 Conducator autodrezina, conducator vagonet motor I II I II III
2 Dispecer linii, tunele II II I II III
3 Dispecer instalatii electroenergetice II II I II III
4 Dispecer semnalizare, centralizare, bloc II II I II III
5 Electromecanic semnalizare, centralizare, bloc (I, II, specialist) II II I II III
6 Electromecanic electroenergetician fir contact (I, II, specialist) II II I II III
7 Impiegat de miscare I I I II II
8 Mecanic ajutor locomotiva si rama electrica de metrou I I I II II
9 Mecanic de locomotiva si rama electrica de metrou I si II (REM I si II) I I I II II
10 Maistru linii tunele II II II II III
11 Maistru electroenergetician fir contact II II II II III
12 Montator I electroenergetician fir contact II II II III III
13 Maistru semnalizare, centralizare, bloc II II II II III
14 Montator I semnalizare, centralizare, bloc II II II II III
15 Operator miscare I I I II III
16 Operator tractiune I I I II III
17 Picher II II II II III
18 Revizor cale, sina contact I I I II III
19 Revizor locomotiva si rama electrica de metrou (REM) I I I II III
20 Revizor tunel I I I II III
21 Sef tura regulator II II II II III
22 Sef tura tractiune II II II II III
23 Sef tura depou cu atributii de agent de manevra II II II II III
24 Sef tura depou II II II II III
25 Sef district linii II II II II III
26 Sef formatie tunele II II II II III
27 Sef echipa intretinere cale, lucrari arta II II II II III
28 Mecanic instructor II I II II III
29 Instructor metrou1) II II II II III
30 Maistru automatizari si telecomunicatii II II II II III
31 Electromecanic automatizari si telecomunicatii (I, II, specialist) II II II II III
32 Montator I automatizari si telecomunicatii II II II II III
33 Mecanic LDH II II II II III
34 Conducator auto transport persoane I I I II II
   1) La pozitia „instructor metrou” este cuprinsa si functia de instructor EE SCB ATC LT miscare specifica Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” – S.A.
   NOTE: 1. Pentru grupa de varsta de peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical si psihologic periodic cu urmatoarele exceptii: mecanicul de locomotiva, impiegatul de miscare si conducatorul auto transport persoane.
   2. Pentru incadrarea intr-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica, anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor.

ANEXA Nr. 4
   
LISTA
functiilor din siguranta rutiera si baremele aferente
Nr. crt. Functia din siguranta rutiera Baremele utilizate la admiterea in scoala si debut in functie Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare si schimbare in functie
medical psihologic medical psihologic
1 Manager de transport I II II II
2 Conducator auto transport de persoane I I II I
3 Conducator auto regim taxi/inchiriere I I II I
4 Conducator auto transport de marfa I II II II
5 Conducator auto transporturi speciale de marfuri periculoase (ADR) I I II I
6 Conducator auto transporturi speciale transport agabaritic I I II I
7 Conducator auto transporturi speciale transport bancar/valori I I II I
8 Instructor de conducere auto I I II II
9 Consilier marfuri periculoase (ADR) I II III II
   NOTE: 1. Pentru personalul cu varsta peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical periodic.
   2. Pentru personalul cu varsta peste 55 de ani se foloseste pentru examenul psihologic baremul IV.
   3. Pentru incadrarea intr-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica, anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor.

ANEXA Nr. 5
   
LISTA
functiilor din siguranta transporturilor aeriene si baremele aferente
   

Nr. crt. Functia din siguranta circulatiei Baremele utilizate la admiterea in scoala si debut in functie Baremele medicale/psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare si schimbare in functie
medical psihologic medical/psihologic 18-55 ani medical/psihologic peste 55 ani
1 Piloti (ATPL, CPL, MPL)*
2 Piloti privati (PPL)*
3 Piloti aeronave usoare (LAPL)*
4 Echipajul de cabina*
5 Piloti de balon, planor si dirijabil *
6 Controlorii de trafic aerian (CTA)*
7 Mecanicii si navigatorii de bord*
8 Pilot aeronave ultrausoare motorizate (ULM)*
9 Parasutist*
10 Inginer receptie si control*
11 Meteorologi aeronautici prognozisti cu licenta II I II III
12 Meteorologi aeronautici tehnicieni cu licenta II I II III
13 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatii aeronautice cu brevet si/sau licenta categoria I II I II III
14 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatii aeronautice cu brevet si/sau licenta categoria II II I II III
15 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatii aeronautice cu brevet si/sau licenta categoria III II I II III
16 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatii aeronautice cu brevet si/sau licenta categoria IV II I II III
17 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatii aeronautice cu brevet si/sau licenta categoria V II I II III
18 Dispeceri operatiuni zbor cu licenta I I II II
19 Personalul tehnic aeronautic civil care efectueaza examinari nedistructive (NDT) in aeronautica civila II I II II
   * Baremele se stabilesc in conformitate cu reglementarile nationale si internationale privind certificarea personalului aeronautic civil navigant si a controlorilor de trafic aerian.
   NOTĂ:
    Pentru incadrarea intr-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica, anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor.
Ordin nr. 1256 din 2013