Zi: 15 august 2014

Ordin nr. 1392/2013

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 1392/2013

din 18/11/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 02/12/2013

Ordinul nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii

    Nr. 1.259/1.392

Continuă lectura „Ordin nr. 1392/2013”

Ordin nr. 1391/2013

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 1391/2013

din 18/11/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 02/12/2013

Ordinul nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor

    Nr. 1.257/1.391

Continuă lectura „Ordin nr. 1391/2013”

Ordin nr. 1261/2013

Ministerul Transporturilor

Ordin nr. 1261/2013

din 10/10/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 25/11/2013

Ordinul nr. 1261/2013 privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unitatilor specializate medicale si/sau psihologice in vederea agrearii de catre Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru viza anuala

Continuă lectura „Ordin nr. 1261/2013”

Ordin nr.1262.1393/2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                          MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr.     1262/2013                                                                          Nr. 1393/2013

 

ORDIN

 

pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor precum  şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

 

În temeiul prevederilor art. 10, alin. (2), art. 14 lit. e),lit. f) şi lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/ 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor prevăzute în Anexa nr.1 şi normeleprivind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul, prevăzute în Anexa nr.2.

Art. 2. – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Începând cu data publicării prezentului ordin unităţile medicale şi/sau psihologice agreate conform Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.769/2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere sunt obligate să solicite un nou certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor,  pentru a putea elibera avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor .

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                               MINISTRU                                                           MINISTRU

                RAMONA-NICOLE MĂNESCU                     GHEORGHE – EUGEN NICOLĂESCU

Ordin nr.1260.1390.2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr.1260/10.10.2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr.1390/18.11.2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice  privind examinarea medicală şi psihologică a  personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor  şi periodicitatea examinării

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 14 lit. b) şi lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/ 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/ 2010 privind   organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

        Art.1. – Se aprobă Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

          Art.2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

         Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.364 din 28.05.2003.

 

         

 

              MINISTRU,                                                                               MINISTRU,

  RAMONA -NICOLE  MĂNESCU                     GHEORGHE –  EUGEN NICOLĂESCU