Ordin nr.1262.1393/2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                          MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr.     1262/2013                                                                          Nr. 1393/2013

 

ORDIN

 

pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor precum  şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

 

În temeiul prevederilor art. 10, alin. (2), art. 14 lit. e),lit. f) şi lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/ 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor prevăzute în Anexa nr.1 şi normeleprivind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul, prevăzute în Anexa nr.2.

Art. 2. – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Începând cu data publicării prezentului ordin unităţile medicale şi/sau psihologice agreate conform Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.769/2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere sunt obligate să solicite un nou certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor,  pentru a putea elibera avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor .

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                               MINISTRU                                                           MINISTRU

                RAMONA-NICOLE MĂNESCU                     GHEORGHE – EUGEN NICOLĂESCU

Ordin nr.1262.1393/2013