Ordin nr. 1261/2013

Ministerul Transporturilor

Ordin nr. 1261/2013

din 10/10/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 25/11/2013

Ordinul nr. 1261/2013 privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unitatilor specializate medicale si/sau psihologice in vederea agrearii de catre Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru viza anuala

    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. – (1) Se aproba tarifele pentru verificarea unitatilor specializate medicale si/sau psihologice in vederea agrearii de catre Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru viza anuala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   (2) Tarifele prevazute la alin. (1) se achita la depunerea solicitarii in vederea verificarii pentru fiecare punct de lucru in care se desfasoara activitatea de examinare a personalului cu atributii in siguranta transporturilor.
   Art. 2. – Tarifele prevazute la art. 1 alin. (1) se platesc in lei, in contul RO58TREZ7005032XXX001068, ATCP Municipiul Bucuresti, deschis pe titularul Ministerul Transporturilor, si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor.
   Art. 3. – Directia medicala va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Cristian-Mihai Marinescu,
secretar general adjunct
    Bucuresti, 10 octombrie 2013.
    Nr. 1.261.

ANEXĂ
   
TARIFE
pentru verificarea unitatilor specializate medicale si/sau psihologice in vederea agrearii de catre Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru viza anuala
Nr. crt. Denumirea Tarif (lei)
1. Tarif pentru agrearea unitatilor medicale 1.500
2. Tarif pentru agrearea unitatilor psihologice 500
3. Tarif pentru acordarea vizei anuale unitatilor medicale 1.000
4. Tarif pentru acordarea vizei anuale unitatilor psihologice 300
Ordin nr. 1261/2013