Ordin nr. 1263/2013

Ministerul Transporturilor

Ordin nr. 1263/2013

din 10/10/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 27/11/2013

Ordinul nr. 1263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia

    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) si art. 13 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. – Se aproba Normele privind procedura de aplicare a sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Cristian Mihai Marinescu,
secretar general adjunct
    Bucuresti, 10 octombrie 2013.
    Nr. 1.263.

ANEXĂ
   
NORME
privind procedura de aplicare a sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia
Ordin nr. 1263/2013