Ordin nr.1260.1390.2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr.1260/10.10.2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr.1390/18.11.2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice  privind examinarea medicală şi psihologică a  personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor  şi periodicitatea examinării

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 14 lit. b) şi lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/ 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/ 2010 privind   organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

        Art.1. – Se aprobă Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

          Art.2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

         Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.364 din 28.05.2003.

 

         

 

              MINISTRU,                                                                               MINISTRU,

  RAMONA -NICOLE  MĂNESCU                     GHEORGHE –  EUGEN NICOLĂESCU

Ordin nr.1260.1390.2013