Ordin nr. 1391/2013

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 1391/2013

din 18/11/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 02/12/2013

Ordinul nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor

    Nr. 1.257/1.391

    Ministerul Transporturilor
    Ministerul Sanatatii
    In temeiul prevederilor art. 14 lit. a) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    ministrul transporturilor si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:
   Art. 1. – Se aproba baremele de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si modul in care se face dovada indeplinirii acestor conditii prevazute in anexa nr. 1, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor, prevazute in anexa nr. 2.
   Art. 2. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 3. – La intocmirea prezentului ordin s-a tinut cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile amendamentelor in vigoare la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), Conventia Maritima a Muncii (M.L.C. 2006), Ordinul ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 si Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 148/2012 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licentele controlorilor de trafic aerian si anumite certificate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfasoara activitati specifice in operatiunile de transport pe caile ferate din Romania si pentru actualizarea Listei functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care se formeaza califica, perfectioneaza si verifica profesional periodic la CENAFER, cu modificarile ulterioare, prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri in sistemul feroviar din Romania.
   Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Cristian Mihai Marinescu,
secretar general adjunct
p. Ministrul sanatatii,
Raed Arafat,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1
   
Baremele de sanatate pe specialitati pentru functiile din siguranta transporturilor si modul in care se face dovada indeplinirii acestor conditii
   Art. 1. – Definitiile baremelor pe specialitati pentru functiile din siguranta transporturilor sunt urmatoarele:
   1.1. Psihiatrie
    Baremele de examinare medicala reprezinta standarde de sanatate fizica si mentala ce trebuie atinse de persoane cu functii si responsabilitati in siguranta transporturilor, in concordanta cu solicitarea fizica si neuropsihica a locului de munca.
    Din punct de vedere psihiatric, persoana examinata si la care se aplica baremul I trebuie sa fie fara antecedente psihiatrice si complet sanatoasa dupa evaluarea psihiatrica.
    Starea de sanatate mentala este definita de un anumit nivel al functiilor psihice care sa permita o armonioasa si continua integrare sociofamiliala si profesionala a individului, precum si o permanenta tendinta a acestuia de a se perfecta pe plan informational, afectiv si cognitiv.
    Evaluarea psihiatrica cuprinde:
   a) interviul diagnostic:
   – anamneza;
   – examenul starii mentale: orientare, vorbire, comportament;
   b) investigatii speciale, la aprecierea medicului de specialitate;
   c) examenul starii somatice (efectuat la celelalte 5 cabinete: ORL, neurologie, oftalmologie, interne, chirurgie – evaluarea psihiatrica fiind ultima in mod obligatoriu);
   d) evaluare psihologica clinica – unde este cazul. Se efectueaza frecvent teste de personalitate si cognitie.
    Dupa parcurgerea acestor etape se apreciaza starea de sanatate mentala si se fixeaza eventual diagnosticul.
    Barem I
    Persoanele examinate sunt, de obicei, tineri cu varste cuprinse intre 16-25 ani si trebuie sa fie sanatoase din punct de vedere mental, respectiv: sa nu aiba un istoric de boala din copilarie sau adolescenta, sa aiba un intelect de la mediu la superior (fara probleme deosebite in timpul scolarizarii), sa aiba o gandire coerenta cu motivatia alegerii profesionale, o proiectie optimista asupra evenimentelor de viata, sa aiba o vorbire coerenta (fara baraje, balbaieli), sa aiba un comportament civilizat cu integrare armonioasa sociala, familiala si profesionala, sa aiba o memorie si atentie buna si o putere de concentrare de la mediu la ridicat (proba oraselor) si instinctualitate cu capacitate de autocenzura.
    Barem II
    Se aplica acelor persoane cu responsabilitati in functii din siguranta transporturilor unde solicitarea neuropsihica este mare (de exemplu, mecanic de locomotiva, acar, revizor ace). Starea mentala a acestor persoane trebuie sa fie aproape de normalitate. In urma evaluarii psihiatrice pot primi avizul de aptitudine si acele persoane diagnosticate cu tulburari psihice mai usoare (de exemplu, ciclotimia, distimia, utilizare nociva de substanta: alcool, tutun, cafea, tulburari somatomorfe, decompensari reactive).
    Barem III
    Se aplica persoanelor cu responsabilitati in functii din siguranta transporturilor unde solicitarea neuropsihica este medie, astfel incat dupa anamneza si examinare psihiatrica se poate da avizul de aptitudine si persoanelor diagnosticate cu: episod psihotic unic, nevroze anxioase, tulburari post-traumatice de stres, tulburari de adaptare.
    Barem IV
    Este mai permisiv, aplicandu-se la persoanele cu responsabilitati in functii din siguranta transporturilor in care solicitarea neuropsihica este minima (de exemplu, mecanic instructor, ofiter electrician fluvial) si care pot fi diagnosticate, in tratament si urmarire pentru un numar mai mare de boli. De mentionat ca in niciunul din cazurile de aptitudine cu diagnostic de tulburare psihica, fie ea si minora, avizul nu este „APT”, ci „APT CU REEXAMINARE”.
    Criteriile clare de diagnostic pentru afectiunile de mai sus fac obiectul specialistului de psihiatrie.
   1.2. Neurologie
   a) Barem I: foarte sanatos – necesita functii senzoriale si motorii perfecte si lipsa riscului de epilepsie;
   b) Barem II: sanatos sau cu sechele minime dupa boli neurologice – necesita o sanatate buna din punct de vedere al functiilor senzoriale si motorii si lipsa riscului de epilepsie in urma traumatismelor;
   c) Barem III: sechele minime dupa boli neurologice;
   d) Barem IV: sechele mici care nu impiedica efortul fizic mare sau responsabilitatea.
    Baremele III si IV admit unele sechele usoare, cum ar fi pareze neevolutive periferice. Bolile vasculare care necesita tratament permanent anticoagulant sau bolile neurologice care necesita tratament permanent sau cu sedative contraindica lucrul in ST.
   1.3. Oftalmologie si ORL
    Daca primul barem necesita din punct de vedere oftalmologic si ORL o acuitate vizuala si auditiva perfecta si nu se accepta niciun defect de vedere sau de auz, baremele II, III si IV descresc in aceasta exigenta, admitandu-se, pe masura trecerii anilor, la controalele periodice ulterioare si acuitate vizuala sau auditiva mai mica, precum si reintegrarea pe functie dupa diverse interventii chirurgicale, tratamente sau protezare auditiva.
   
LIMITE NECESARE DE AUZ DETERMINATE CU VOCEA SOPTITA (VS) SI VOCEA DE CONVERSATIE (VC) SI AUDIOMETRIE PENTRU FIECARE URECHE IN PARTE
Barem I II III IV
A. Pentru candidati in vederea formarii profesionale apt cu:
VS = 4 m/4 m sau cu pana la
20 db/audiograma
B. Nou-angajati apt cu:
VS = 4 m/4 m
sau VS = 5 m/3 m cu pana la
20 db/audiograma
apt cu:
VS = 3 m/3 m
sau VS = 4 m/2 m cu pana la 20-35 db/audiograma
C. Pentru personal muncitor a) pana la 5 ani vechime apt cu:
VS = 3 m/3 m
sau VS = 4 m/2 m cu pana la 20/35 db/audiograma
apt cu:
VS = 2 m/2 m
sau VS = 3 m/1 m cu pana la 35/50 db/audiograma
apt cu:
VS = 1 m/1 m sau VS = 2 m/pavilion cu audiograma
50-70 db
Examen periodic b) peste 5 ani vechime apt cu:
VS = 2 m/2 m
sau VS = 3 m/1 m cu pana la 35/50 db/audiograma
apt cu:
VS = 1 m/1 m sau VS = 2 m/pavilion cu audiograma
50-70 db
apt cu:
VS = 0,5 m/0,5 m
sau VS = 1 m/pavilion cu audiograma
70-80 db;
VC = 1 m/1 m.
   1.4. Chirurgie generala
   a) Barem I: lipsa afectiunilor chirurgicale si integritatea aparatului locomotor;
   b) Barem II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicala la controlul periodic; descresc in aceasta exigenta, permitand reintegrarea pe functii dupa tratamente si interventii chirurgicale.
   1.5. Medicina interna
   a) Barem I: stare de sanatate aproape perfecta.
   b) Barem II, III, IV: pentru controale periodice care permit disfunctii usoare sau medii legate de organul sau aparatul afectat.
   
NOTA PRIVIND EXIGENTA BAREMELOR PSIHOLOGICE
    Barem I
    Exigenta maxima in stabilirea potentialului aptitudinal-atitudinal comportamental de baza, implicat in activitatea specifica pe tipuri de functie; valorile obtinute trebuie sa se incadreze la nivel mediu sau superior mediei baremului functiei vizate.
    Barem II
    In stabilirea potentialului aptitudinal-atitudinal comportamental de baza, implicat in activitatea specifica pe tipuri de functie, se admit maximum doua valori semnificative sub media baremelor functiei vizate; in aceasta situatie componentele aptitudinal-atitudinal comportamentale cu valori sub media baremelor trebuie compensate de alte aspecte investigate psihologic sau cu evolutie profesionala pozitiva.
    Barem III
    Se foloseste pentru functiile cu responsabilitati limitate in siguranta transporturilor; potentialul aptitudinal-atitudinal comportamental de baza, implicat in activitatea specifica pe tipuri de functie, trebuie sa se incadreze la nivelul de accesibilitate in profesie (nivel satisfacator).
    Barem IV
    Se foloseste la examenul periodic anual (pentru personalul cu responsabilitati in siguranta transporturilor cu varsta peste 55 ani); in stabilirea avizului psihologic se tine seama de potentialul aptitudinal-atitudinal comportamental specific varstei (bareme specifice varstei) si de evolutia/experienta profesionala.
   Art. 2. – Dovada indeplinirii conditiilor de aptitudine medicala si/sau psihologica se face prin prezentarea avizului medical si/sau psihologic, iar in cazul transportului maritim, prin prezentarea certificatului medical conform anexelor din Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii.

ANEXA Nr. 2
   
LISTA
afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor
   

Nr. crt. Boli si deficiente psiho-fizice Bareme utilizate la avizarea medicala
Barem I Barem II Barem III Barem IV
1 2 3 4
Admitere formare profesionala si debut in functie Angajare Periodic, reangajare si schimbare functie Periodic Periodic
I. BOLI GENERALE
1 Tuberculoza pulmonara sau extrapulmonara
a) activa INAPT RETRAS CU APRECIERE DUPA EXTERNARE
b) sechelara – fara tulburari functionale APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT
– cu tulburari functionale INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
2 Afectiuni proliferative neoplazice (inclusiv tumora cu mieloplaxe, leucoze, limfoame), cu exceptia afectiunilor proliferative vindecate de mai mult de 5 ani, fara handicap INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI IN FUNCTIE DE EVOLUTIE
3 Granulomatoze primare si secundare INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
4 Sindromul imunodeficientei dobandite
a) boala SIDA INAPT
b) purtator infectie HIV APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
II. BOLI INTERNE
5 Boli reumatismale
Inflamatorii cronice: – fara afectare functionala INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– cu afectare functionala INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
Inflamatorii degenerative: boala artrozica, periatrita scapulo-humerala, cu tulburari neurologice INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
6 Astm bronsic
a) cu crize rare si probe ventilatorii normale intre crize sau disfunctie ventilatorie usoara INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) cu disfunctie ventilatorie medie INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
c) cu crize frecvente sau disfunctie ventilatorie severa INAPT
7 Bronsita cronica
a) simpla APT
b) supurata, persistenta, recurenta INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
8 Bronho-pneumopatia obstructiva cronica (BPOC)
– cu tulburari functionale usoare INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– cu tulburari functionale moderate sau severe INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
9 Pneumoconioze, sechele pleuro-pulmonare (post-TBC, postinflamatorii, postchirurgicale), disfunctie ventilatorie
– severa INAPT
– moderata INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– usoara INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
10 Supuratii pulmonare** INAPT TEMPORAR (RETRAS)
11 Sindromul de apnee in somn sever netratat INAPT
12 Endocardite infectioase (toate formele)*** INAPT
13 Valvulopatii – cu complicatii INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
– fara complicatii: tulburari functionale (insuficienta mitrala usoara, prolaps valva mitrala cu regurgitare usoara si fara tulburari de ritm, DSA operat) INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
14 Cardiomiopatii cronice – cu complicatii INAPT
– fara complicatii INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
15 Cardiopatie ischemica
a) nedureroasa INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) dureroasa
– angor de efort stabil INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– angina instabila (angor de novo, angor agravat, angina spontana/angina varianta) RETRAS TEMPORAR
– infarct miocardic sechelar necomplicat INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– infarct miocardic sechelar complicat INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
– infarct miocardic acut INAPT INAPT RETRAS TEMPORAR SI REEXAMINARE LA 3 LUNI
– boala coronariana cu stent INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE: PRIMA LA 3 LUNI, URMATOARELE LA 6 LUNI
– boala coronariana cu bypass INAPT INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI* APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
16 Aritmii
a) bradicardie sinusala cu AV sub 45 batai/minut INAPT
b) tahicardie sinusala cu peste 120 batai/minut sub tratament INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
c) fibrilatia atriala persistenta – fara comorbiditati si controlata terapeutic INAPT INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI* APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
– cu comorbiditati SE APLICA SI BAREMUL BOLII ASOCIATE
d) fibrilatie atriala paroxistica INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
e) tahicardie paroxistica
– supraventriculara INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI* APRECIERE INDIVIDUALA APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– ventriculara INAPT
f) extrasistole
– ventriculare nesistematizate INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– ventriculare sistematizate sau cu criterii de gravitate INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
17 Tulburari de conducere
a) blocuri majore de ramura dreapta INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) blocuri majore de ramura stanga INAPT INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI* APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*
c) blocuri minore si arborizatii APT
d) blocuri atrioventriculare grad II, III INAPT
18 Boala de nod sinusal INAPT INAPT INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
19 Sindroame de preexcitatie
– fara tulburari de ritm INAPT INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– cu tulburari de ritm INAPT
20 Implantare de pacemaker INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*
21 Pericardita constrictiva INAPT
Vasculopatii arteriale si arteriolare
a) functionale INAPT INAPT RETRAS APT APT
b) organice INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
22 Tratament cronic cu anticoagulant INAPT INAPT APT IN FUNCTIE DE BAREMUL BOLII DE BAZA – APRECIERE INDIVIDUALA
23 Hipertensiune arteriala
A. esentiala
a) stadiul I OMS INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) stadiul II OMS INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
c) stadiul III OMS INAPT INAPT INAPT INAPT
B. secundara INAPT INAPT EVALUARE INDIVIDUALA IN FUNCTIE DE BOALA DE BAZA SI VALOAREA T.A.
C. cu evolutie accelerata INAPT
24 Hipotensiune arteriala (sub 90 mm Hg sistolica) INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
25 Insuficienta cardiaca – clasa III-IV INAPT
– clasa II INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
– clasa I INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
26 Ulcer gastric si/sau duodenal
a) cu localizare unica si necomplicata APT DUPA VINDECARE APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI PANA LA VINDECARE, EDS DE CONTROL
b) cu localizare multipla si/sau complicata INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
27 Suferinte poststomac operat sindrom postprandial precoce, sindrom postprandial tardiv, sindrom de ansa aferenta
– usoare APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– moderate/severe INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
– ulcer peptic postoperator INAPT INAPT APT DUPA VINDECARE CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
28 Enterocolopatii cronice
a) fara malnutritie APT
b) cu malnutritie INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
29 Boala Crohn si rectocolita ulcero- hemoragica INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
30 Hepatita cronica virala
a) inactiva si purtatori sanatosi APT cu reexaminari la 3 luni APT cu reexaminari la 3 luni APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
b) activa**** APT dupa tratamentul antiviral daca a raspuns sustinut REEXAMINARE LA 6 LUNI APT dupa tratament antiviral cu remisiune REEXAMINARE LA 6 LUNI
31 Hepatitele autoimune, steatohepatitele INAPT APT dupa remisiune clinic-biologica cu reexaminare la 6 luni APT dupa tratament cu remisiune clinic-biologica cu reexaminare la 6 luni
32 Ciroza hepatica
– compensata INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– decompensata INAPT
33 Pancreatita
a) acuta RETRAS PENTRU INTERNARE SI EVALUARE ULTERIOARA
b) cronica INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
34 Nefropatii cronice difuze sau focale, uni- sau bilaterale
A. acute: glomerulonefrite acute, pielonefrite acute INAPT RETRAS PENTRU INTERNARE SI EVALUARE DUPA VINDECAREA BOLII
B. cronice: glomerulonefrite cronice, pielonefrite cronice
a) fara insuficienta renala INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) cu insuficienta renala
– usoara si moderata INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI* APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– severa (boala cronica de rinichi stadiul IV, V) INAPT
35 Anemii
a) aplastice INAPT
b) hipocrome, hemolitice, macrocitare c) severe simptomatice INAPT RETRAS SI EVALUARE DUPA TERMINAREA TRATAMENTULUI
36 Sindroame hemoragice active si hemoragipare INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
37 Diabetul zaharat
a) de tip 2 – fara complicatii INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI SI FARA EPISOADE DE HIPOGLICEMIE APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
– cu complicatii grave INAPT
b) de tip 1 si 2 insulinonecesitant – fara complicatii INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
– cu complicatii grave INAPT
38 Dislipemie APT APT APT LA APRECIEREA MEDICULUI SPECIALIST
39 Hiperuricemie APT
III. BOLI OFTALMOLOGICE
40 Sechele cicatriciale inclusiv ale polului posterior cu diminuari ale acuitatii vizuale dupa aprecierea acuitatii vizuale restante INAPT INAPT APT cu AV>1/3 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU AV > 1/3 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
41 Atrofia nervilor optici cu modificarea acuitatii vizuale si a campului vizual INAPT APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APT CU AV > 1/3 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
42 Neuropatia optica juxtabulbara INAPT APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APT CU AV > 1/3 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
43 Hemeralopia esentiala INAPT INAPT INAPT INAPT
44 Retinopatia pigmentara INAPT INAPT INAPT APT cu AV > 1/3 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
45 Glaucom
a) congenital si juvenil INAPT INAPT INAPT INAPT
b) cu unghi deschis compensat AV 1 si 1/2 si camp vizual afectat (marirea petei oarbe) APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
c) cu unghi deschis compensat AV 1/2 si 1/3 si camp vizual afectat mai mult de 10 grade in periferie INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
d) cu unghi inchis reversibil operat INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
e) cu unghi inchis ireversibil INAPT INAPT INAPT APT POSTOPERATOR CU AV ≥ 1/3 SI REEXAMINARE LA 3 LUNI
46 Nistagmus INAPT APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APT CU AV ≥ 1/3
47 Corpi straini intraoculari si sechelele acestora INAPT APRECIERE INDIVIDUALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT POSTOPERATOR CU AV ≥ 1/3
48 Cataracta
a) congenitala APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APT POSTOPERATOR CU AV ≥ 1/3
b) presenila/senila, complicata si patologica APRECIERE INDIVIDUALA CU RESPECTAREA LIMITELOR AV APT POSTOPERATOR CU AV ≥ 1/2 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
49 Afachie
a) cu corectie aeriana INAPT INAPT APT CU AV ≥ 1/3 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU AV ≥ 1/3 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) cu lentile de contact INAPT APT CU AV > 1/2 APT CU AV > 1/4 APT CU AV > 1/4
50 Pseudoafachie uni/bilaterala APT cu AV > 1/2 APT CU VAO ≥ 1/2 APT CU AV > 1/4 APT CU AV > 1/4
51 Lipsa unui glob ocular si lipsa vederii binoculare (gradele 2-3) INAPT INAPT INAPT APT CU AV ≥ 1/2
52 Deformari cicatriciale palpebrale necorectabile prin operatie, daca afecteaza mobilitatea globului ocular si protectia corneei INAPT INAPT INAPT APT FUNCTII BIROU, FARA NOXE
53 Ptoza palpabrala daca acopera mai mult de 0,5 din cornee INAPT INAPT INAPT APT FUNCTII BIROU, FARA NOXE
54 Obstructia cailor lacrimale cu epifora APT FUNCTII BIROU, FARA NOXE
55 Strabism paralitic INAPT INAPT INAPT APT CU AV ≥ 1/2
56 Strabism cu AV sub limita admisa, fara vedere binoculara si deviere >20 grade INAPT INAPT INAPT INAPT
57 Uveite, corioretinite si sechelele lor INAPT APT CU AV ≥ 1/2 APT CU AV ≥ 1/2 SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
58 Limite necesare de acuitate vizuala la distanta
a) pentru candidati sub 40 de ani VAO = 1 SAU 1 SI 1/2 (SE ADMITE CORECTIE DE +,- 2 dsf SI +,- 1,5 d cyl.)
pentru candidati peste 40 de ani VAO = 1 SAU 1 SI 1/2 (SE ADMITE CORECTIE DE +,- 4 dsf SI +,- 2,5 d cyl.)
b) pentru personalul angajat – sub varsta de 40 de ani VAO = 2/3 SAU 1 SI 1/3 (SE ADMITE CORECTIE DE +,- 3 dsf SI +,- 2 d cyl.) VAO = 2/3 SAU 1 SI 1/3 (SE ADMITE CORECTIE DE +,- 3 dsf SI +,- 2 d cyl.) VAO = 2/3 SAU 1 SI 1/3 (SE ADMITE CORECTIE DE +,- 3 dsf SI +,- 2 d cyl.)
pentru personalul angajat peste varsta de 40 de ani VAO = 2/3 SAU 1 SI 1/3 (SE ADMITE CORECTIE DE +,- 5 dsf SI +,- 2,5 d cyl.) VAO = 2/3 SAU 1 SI 1/3 (SE ADMITE CORECTIE DE +,- 5 dsf SI +,- 2,5 d cyl.) VAO = 2/3 SAU 1 SI 1/3 (SE ADMITE CORECTIE DE +,- 5 dsf SI +,- 2,5 d cyl.)
59 Anizometropie INAPT INAPT CU DIFERENTA MAI MARE DE +,- 3 dsf INAPT CU DIFERENTA MAI MARE DE +,- 3 dsf INAPT CU DIFERENTA MAI MARE DE +,- 3 dsf
60 Discromatopsii determinate pe baza tabelelor pseudoizocromatice, pentru functiile la care se prevede conditia de simt cromatic normal
a) acromatopsia; monocromazie, dicromazie INAPT INAPT INAPT INAPT
b) tricomazie tip A INAPT INAPT INAPT INAPT
c) tricomazie tip B INAPT INAPT INAPT INAPT
d) tricomazie tip C APT CU RASPUNS POZITIV LA CROMATOSCOP
IV. AFECTIUNI ORL
61 Afectiuni ORL congenitale cu tulburari functionare INAPT INAPT INAPT APT
62 Sechele dupa afectiuni cronice sau traumatice cu tulburari functionale INAPT INAPT APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
63 Paralizii in sfera ORL INAPT INAPT APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
64 Stenoze in sfera ORL cu tulburari functionale INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI TIMP DE 2 ANI
65 Otita medie supurata cronica uni sau bilaterala si otomastoidita cronica supurata uni- sau bilaterala INAPT INAPT APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
66 Sechele postotoreice cu timpan cicatricial fara tulburari functionale APT
67 Timpanoscleroza-otita fibroadeziva si otita cicatriciala cu perforatie de timpan cu tulburari functionale INAPT INAPT APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI AUDIOGRAMA APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI (AUDIOGRAMA)
68 Otoscleroza operata sau protezata INAPT APT CU RECUPERAREA AUZULUI IN LIMITELE PREMISE DE BAREM SI REEXAMINARE LA 3-6 LUNI
69 Surditatile de perceptie cu auz sub limita admisa de barem pentru fiecare categorie INAPT APT CU PROTEZARE AUDITIVA DACA COMPENSAREA AUDITIVA REALIZATA ADUCE AUZUL INCADRABIL IN LIMITELE BAREMULUI EXISTENT
70 Afectiuni vestibulare periferice necompensate INAPT INAPT INAPT INAPT
71 Sinuzita supurata cronica uni sau bilaterala, hiperplazica si alergoinfectata INAPT APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
72 Polipoza nazala INAPT APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICALA SI CONTROL LA 3-6 LUNI
73 Deviatia septului nazal – cu tulburari functionale INAPT APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICALA SI CONTROL LA 3-6 LUNI
74 Alergia nazo-sinuzala INAPT APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI
75 Ozena INAPT APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICALA
76 Boli inflamatorii acute si cronice (in sfera ORL, sifilis, TBC) INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
77 Tumori benigne cu tulburari functionale INAPT APT CU CONTROL SI REZOLVARE CHIRURGICALA
78 Tumori maligne INAPT APT DUPA TRATAMENT CU APRECIERE INDIVIDUALA
V. BOLI ENDOCRINE
79 Boli hipofizare
a) Afectiuni cu hipersecretie hormonala (tumori hipofizare cu tulburari neurooftalmice, gigantoacromegalie, acromegalie, sindrom Cushing, macroprolactinoame, macroadenoame nesecretante) INAPT
b) afectiuni cu hiposecretie hormonala (nanism, panhipopituitarism, diabet insipid) INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
80 Boli tiroidiene
a) afectiuni cu exces hormonal (tireotoxicoza) INAPT INAPT APT DUPA ECHILIBRARE TERAPEUTICA, CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
b) afectiuni cu deficit hormonal (mixedem congenital si dobandit) INAPT INAPT APT DUPA ECHILIBRARE TERAPEUTICA, CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
c) gusa endemica oligosimptomatica INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
d) gusa mare (grad III-IV OMS) INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
81 Boli paratiroidiene
a) afectiuni cu hipersecretie hormonala (hipertiroidism primar – boala Recklinghauasen) INAPT APT DUPA TERAPIE CHIRURGICALA, CU REECHILIBRARE BIOCHIMICA SI HORMONALA
b) afectiuni cu hiposecretie hormonala (tetanie, cu manifestari confirmate prin electromiograma biochimic si hormonologic) INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI
82 Boli ale suprarenalei (cu deficit hormonal – insuficienta corticosuprarenala cronica sau cu hipersecretie hormonala – sindrom Cushing, feocromocitom) INAPT APT EVALUARE DUPA TRATAMENT CHIRURGICAL
83 Obezitatea (cu IMC > 40 kg/mp) INAPT APT DUPA SCADEREA IMC SUB 35 KG/MP
84 Boli ale pancreasului
a) cu hipersecretie hormonala a celulelor beta (insulino, hiperplazie insulara) INAPT
VI. BOLI CHIRURGICALE
85 Stari postoperatorii si posttraumatice, convalescenta prelungita, sechele cicatriciale sau organice cu tulburari functionale, redori articulare, impotenta functionala etc.) INAPT APRECIERE DUPA VINDECARE
86 Boli ale esofagului (stenoze cicatriciale, diverticuli, spasme etc.), insotite de tulburari functionale INAPT APRECIERE DUPA VINDECARE
87 Hernii si eventratii abdominale INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
88 Hidrocel si varicocel:
a) voluminos sau recidivant INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
b) moderat INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
89 Boli ano-rectale (prolaps, stenoza, hemoroizi complicati, fisuri, fistule, abces, flegmon peri-ano-rectal) INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
90 Boli ale glandelor endocrine cu indicatii chirurgicale INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
91 Afectiuni arteriale
a) arterite stadiul I si II INAPT APT
b) arterite stadiul III si IV INAPT
c) stenoze, anevrisme, fistule arterio-venoase INAPT INAPT INAPT INAPT
92 Afectiuni venoase
a) varice hidrostatice cu reflux INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
b) varice hidrostatice cu tulburari trofice INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA SI TRATAMENT
c) insuficienta cronica venoasa, tromboza venoasa si sechele grave ale flebitelor INAPT INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
93 Boli uro-genitale:
a) malformatii congenitale sau dobandite (rinichi ectopic, rinichi mobili, ectopie testiculara, deviatii uterine, prolaps genital etc.) INAPT APT CU DISPENSARIZARE
b) inflamatorii cronice (cistita, prostatita metroanexita etc.) INAPT APT CU REEXAMINARE DUPA 3 SI 6 LUNI
c) litiaza renala INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
d) tumori renale, uroteliale, prostatice si testiculare INAPT INAPT PANA LA TRATAMENT REEXAMINARE LA 3-6 LUNI IN FUNCTIE DE EVOLUTIE
94 Boli hepatobiliare:
a) litiaza asimptomatica INAPT APT
b) litiaza biliara simptomatica INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
c) neoplasmul hepatic sau al cailor biliare INAPT
d) chist hidatic hepatic INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
95 Afectiuni pancreatice: cu indicatii chirurgicale INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
96 Tumori ale tubului digestiv INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA
VII. AFECTIUNI TRAUMATOLOGICE SI ORTOPEDICE
97 Complicatii postoperatorii si post- traumatice: intarzieri in consolidare, calus vicios, redori articulare, sindrom algodistrofic posttraumatic etc.) INAPT INAPT PANA LA TRATAMENT SI REZOLVARE CHIRURGICALA APRECIERE INDIVIDUALA
98 Retractii ale muschilor, tendoanelor, aponevrozelor si capsulelor articulare cu tulburari functionale INAPT INAPT PANA LA TRATAMENT SI REZOLVARE CHIRURGICALA APRECIERE INDIVIDUALA
99 Osteomielita cronica si alte afectiuni inflamatorii cronice osteoarticulare si musculotendinoase INAPT APT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
100 Osteodistrofii in stadiul avansat INAPT INAPT PANA LA TRATAMENT SI REZOLVARE CHIRURGICALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
101 Anchiloze ale articulatiilor mari INAPT APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
102 Pseudoartrozele oaselor lungi INAPT APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT DUPA REZOLVARE CHIRURGICALA CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
103 Anchiloze articulare cu tulburari functionale accentuate ale mersului, ortostatismului si prehensiunii INAPT
104 Malformatii si boli eredocongenitale ale aparatului locomotor INAPT
105 Afectiuni congenitale sau dobandite ale coloanei vertebrale cu tulburari functionale importante INAPT
106 Reumatismul inflamator INAPT APT CU TRATAMENT SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
107 Osteoartropatii neurogene endocrine, metabolice din bolile limfohematopoietice ale adultului INAPT APT CU TRATAMENT SI REEXAMINARE LA 3 LUNI
108 Sechele posttraumatice sau ale altor boli osteoarticulare INAPT APT CU TRATAMENT MEDICAMENTOS SAU CHIRURGICAL SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
109 Afectiuni congenitale sau dobandite ale aparatului locomotor
a) cu tulburari accentuate in mers, ortostatism si prehensiune INAPT
b) cu tulburari minime in mers, ortostatism si prehensiune INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 1 AN
VIII. OBSTETRICA-GINECOLOGIE
110 Sarcina normala
a) de la 25 la 33 saptamani RETRAS RETRAS APRECIERE INDIVIDUALA
b) de la 33 la 38 saptamani RETRAS RETRAS RETRAS RETRAS
111 Sarcina cu risc obstetrical crescut RETRAS APRECIERE INDIVIDUALA
112 Infectii, boli inflamatorii ale aparatului genital feminin (vulvovaginite, metroanexite) APT CU TRATAMENT
113 Tumori benigne necomplicate ale aparatului genital feminin APT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
114 Cazuri particulare: chist de ovar torsionat, sarcina extrauterina, fibrom uterin hemoragic INAPT APT DUPA TRATAMENT CHIRURGICAL
115 Tumori maligne ale aparatului genital feminin INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA APRECIERE INDIVIDUALA DUPA TRATAMENT
116 Tulburari de statica pelvina – prolaps genital de stadiul I, II si III INAPT APT DUPA VINDECARE CHIRURGICALA APRECIERE INDIVIDUALA DUPA TRATAMENT
IX. BOLI NEUROLOGICE
117 Paroxisme cerebrale neepileptice (crize vertiginoase, crize de origine anoxica, toxica metabolica, crize de origine psihica; migrena; tetania si narcolepsia etc.)
a) criza unica INAPT RETRAS TEMPORAR REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU TRATAMENT SI REEXAMINARE LA 3 LUNI INVESTIGATII SI APRECIERE INDIVIDUALA
b) crize repetate INAPT INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
118 Traumatisme cranio-cerebrale
a) sechele accentuate senzitivo- motorii + epilepsie posttraumatica INAPT
b) sechele moderate senzitivo- motorii, fara epilepsie posttraumatica INAPT INAPT APT CU TRATAMENT SI REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
c) microsechele fara tulburari functionale INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 1 AN
d) reactie post-comotionala tranzitorie INAPT APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 1 AN APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 1 AN
119 Traumatisme vertebro-medulare
a) sechele accentuate persistente, cu tulburarea functiilor medulare si radiculare INAPT
b) microsechele fara tulburari functionale INAPT APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 1 AN
120 Deficiente neuromotorii permanente de origine centrala si periferica, de etiologie diversa
a) plegii uni- sau bilaterale INAPT
b) pareze uni- sau bilaterale, neevolutive (forme usoare) INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 1 AN
121 Sindroame: piramidal, extrapiramidal, cerebelos, vestibular, senzitiv, precum si disfazia, dischinezia, boala de acceleratie si cheson
a) cu deficiente functionale mari uni- sau bilaterale cu potential evolutiv INAPT
b) cu simptomatologie discreta, stabilizata INAPT APT CU APRECIERE INDIVIDUALA APT CU REEXAMINARE SI DISPENSARIZARE LA 6 LUNI
122 Afectiuni musculare
a) distrofii musculare progresive INAPT
b) miopatii endocrine INAPT APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
c) distrofia miotonica si sindroame miotonice INAPT
d) polimiozite INAPT INAPT APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
e) miastenia si sindroame miastenice INAPT INAPT INAPT INAPT
123 Afectiuni ale sistemului nervos periferic
a) cu deficiente senzitivo-motorii mari cu potential evolutiv INAPT
b) cu deficiente senzitivo-motorii discrete fara potential evolutiv INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 1 AN APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 1 AN
c) cu sindrom senzitiv iritativ (nevralgia trigeminala, faciala, cervicala, sciatica etc.) INAPT APRECIERE INDIVIDUALA APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
124 Neuroinfectii primare si secundare
a) cu sechele minime compensate INAPT APRECIERE INDIVIDUALA APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) cu sechele mari cu si fara potential evolutiv INAPT
125 Determinari nevraxiale ale afectiunilor vasculare, inclusiv microsimptomatologia respectiva si atacurile ischemice tranzitorii
I. Hemoragii cerebrale prin ruptura de malformatii vasculare cerebrale, rezolvate chirurgical, fara sechele neurologice si fara semne de epilepsie (EEG – normal)
a) supratentoriale INAPT INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) subtentoriale INAPT APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI
II. AIT si RIND – fara sechele neurologice si cu identificarea si tratarea factorilor de risc vascular INAPT INAPT APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 3 LUNI APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
III. AVC – cu sechele neurologice INAPT
126 Afectiuni eredodegenerative si boli demielinizante (de exemplu, leuconevraxita) a) scleroza multipla si alte afectiuni demielinizante cu tulburari functionale mici INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
b) boli eredodegenerative cu tulburari functionale mici INAPT INAPT APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
127 Epilepsiile (si comemorative de crize comisiale) confirmate clinic, EEG, anamnestic INAPT
128 Tumori intracerebrale si vertebrale
a) maligne primitive sau secundare INAPT
b) benigne – operate, fara sechele neurologice – supratentoriale – subtentoriale INAPT APRECIERE INDIVIDUALA APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI APT CU DISPENSARIZARE SI REEXAMINARE LA 6 LUNI
X. TULBURARI PSIHICE
129 Tulburari mentale organice, inclusiv simptomatice (dementa Alzheimer, dementa vasculara, dementa in boala Pick, Creutzfeld-Jacob, Huntington, Parkinson, SIDA, tulburari mentale datorate leziunilor disfunctiei cerebrale si bolilor somatice) INAPT
130 Tulburari mentale si comportamentale datorita utilizarii de substante psihoactive
a) intoxicatie acuta INAPT INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI
b) utilizare nociva INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
c) sindrom de dependenta la alcool INAPT
d) sindrom de dependenta la alte droguri INAPT
e) stare de sevraj INAPT INAPT INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI
131 Schizofrenie
a) in evolutie INAPT
b) remisa cu defect INAPT INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
132 Tulburare schizotipala INAPT INAPT CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI INAPT CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA
133 Tulburari delirante persistente (paranoia, parafrenia, delir senzitiv de relatie) INAPT INAPT INAPT INAPT
134 Tulburari psihotice acute si tranzitorii
a) episod unic INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
b) recidiva INAPT INAPT INAPT INAPT
135 Tulburari schizafective INAPT INAPT INAPT INAPT
136 Tulburari ale dispozitiei (afective)
a) tulburare afectiva bipolara tip I INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
b) tulburare afectiva bipolara tip II INAPT
c) episod maniacal INAPT INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
d) episod depresiv usor si moderat INAPT INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
e) tulburare depresiva recurenta INAPT INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
f) episod depresiv sever INAPT INAPT INAPT INAPT
g) tulburari persistente ale dispozitiei (distimia, ciclotimia) INAPT APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
137 Tulburari nevrotice corelate cu stresul si tulburari somatoforme
a) tulburari anxios fobice INAPT INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
b) alte tulburari anxioase INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
c) tulburari obsesiv-compulsive INAPT INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
d) tulburare posttraumatica de stres INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
e) tulburare de adaptare INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PANA LA 3 LUNI INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PANA LA 3 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
f) tulburari disociative (fuga psihogena, amnezia psihogena, nevroza de depersonalizare) INAPT INAPT INAPT INAPT
g) tulburari somatoforme INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PANA LA 3 LUNI INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PANA LA 3 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
h) neurastenie INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PANA LA 3 LUNI INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PANA LA 3 LUNI APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
138 Tulburari de personalitate
1. cu tulburari usoare de comportament INAPT APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA APRECIERE INDIVIDUALA
2. cu tulburari severe de comportament INAPT INAPT INAPT INAPT
139 Retardare mentala INAPT INAPT INAPT INAPT
XI. DEFICIENTE PSIHICE
140 Deficiente de caracter si personalitate APRECIERE INDIVIDUALA
141 Deficiente de dinamica psihica:
– caracteristicile de hiperreactivitate INAPT INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
– caracteristici de hiporeactivitate INAPT INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
142 Deficiente ale ciclului informare – decizie – reactivitate – autoreglare INAPT INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
143 Deficiente ale capacitatii de adaptare:
– deficiente ale capacitatii de invatare si compensare INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
– motivarea afectiva absenta INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
– fenomene de inadaptare sau dezadaptare psihica (tulburari psihice determinate de stari patologice, evenimente si accidente de transport, stari conflictuale, frustrari, oboseala psihica) INAPT INAPT APRECIERE INDIVIDUALA
   * Cu exceptia mecanicului de locomotiva si soferului pentru care este inapt.
   ** Se va reevalua dupa vindecare (clinic, radiologic, spirometrie).
   *** Evaluare completa dupa 90 de zile; vindecarea completa va permite incadrarea ulterioara ca apt.
   **** Pentru reactiile adverse severe pentru tratamentul viral sau imunosupresiv – inapt temporar.
Ordin nr. 1391/2013